Start i St.Hubertus

SenecUtrusting.

Vanlig jaktklær, ikke jeans. Nå får alle norske deltakerer sponset klær som da kan brukes.

Før start bør terrenget sonderes med hensyn til hvilke skotype man bør bruke, og bare hvis nødvendig ta på gummistøvler. Jagthatt eller lue. Vannflaske til hunden må ikke glemmes., og snadder til belønning av hunden etter vellykket apport. Til viltet trengs galger eller også en liten ryggsekk.

 

 

Når du går fram til dommerne:

Hunden skal gå bundet ved fot. (ikke dra)

Hagelen bæres brukket på venstre eller høyre skulder, løpet opp, ikke på ryggen, eller brukket over armen.

 

Ved dommerne:

Hilser på dommerne, gjerne på engelsk. Presentere deg: Navn, kommer fra Norge, viser jaktbevis fra Norge eller det som kreves der nede. Fortell gjerne hvilken jakt du driver hjemme i Norge. Presentere din hund: Rase, kjønn, alder og navn. Presenterere din hagle:Merke, kaliber. Hvis det ikke på forhand fortalt hva slags vilt som det er lovlig å skyte, bør man også spørre etter det. Så beretter man hvilke haglstørrelse man vil bruke, f.eks 3mm Fasan, 2.5mm rapphøne. Etterpå spørre hvilket område og i hvilken retning det skal jaktes. Prøver så hvor vinden kommer fra, og spørre dommerne om man kan avvike fra marsjretningen på grunn av vindretningen, hvis det trengs.

 

I slippet:

Først slipper man hunden, så kontrollerer man hagleløpene, lader og stenger og sikrer den.Haglen kan bæres stengt og sikret og med løpet opp. Pekefingeren må ikke berøre avtrekkeren!!!. Når man passerer en grøft , et gjerde eller en haug med stein , skal haglen brekkes. Pass på og ikke miste patronene.

Kommandoer skal gis stille. Jegeren skyter kun etter at hunden har hatt stand. Apport skal utføres etter kommando fra fører. Hunden skal ikke selvstendig gå ut for å hente.

Når hunden tar stand går man opp til hunden, ikke løper. (fare for å falle).

Pass på: Når jegeren har truffet med det første skudd, knekkes hagelen med engang og den andre patron taes ut. Da først sender man hunden ut til apport. Innhentet vilt vises en av dommerne, slik at han ser at viltet er helt og ikke er ødelagt. Det er lov å pynte på fjærene slik at fuglen ser best ut. Nedlagt vilt bæres i galge eller i ryggsekken.

 

Skulle viltet gå i retning av dommerne eller mot solen, avsluttes bevegelsen og deretter gjøre dommerne oppmerksom på dette.

Veldig viktig: Det er helt nødvendig først se hva slags vilt det er som letter, fordi allerede det å sikte på ulovlig vilt er utslagsgivende.

Etter skuddet skal de tomme patronene straks fjernes fra geværet og pass på så de ikke faller på bakken, hvis det skjer, straks plukke opp.

Dersom en jeger skyter et vilt som hunden ikke har stått for, men støtet eller støkket, er ikke det utslagsgivende, men det trekker ned poengene i det som heter sportsånd.

Hvis det er varmt og hunden peser mye, kan man be dommerne om å få gi hunden vann. Først gi hunden vann, så drikk selv!

 

Viktig og nytt: Man tar med seg minst 6 patroner, men man får ikke bruke mer enn 4. Hvis man har nedlagt sine 2 stk vilt, skal man ikke nedlegg flere vilt, men jakten varer til slutten (20min). Ved ytterligere stand lades geværet som ellers (derfor disse ekstra patronene) og man går opp til sin hund og gjør de samme bevegelser , men man løsner ikke de skudd som er i geværet. Jeger og hund blir bedømt helt til slutt.

 

Når slippet er over, signal fra dommerne, knekkes børsen, patronene taes ut. Henges over arm, eller skulder knekket, da ropes hunden inn, kobler hunden , går til dommerne, takker for seg, sier farvel og håper på mange poeng

 

Slik bedømmes det:

 

Dyktighet/Treffsikkerhet (maks 20 poeng):

 

1.Vilt. Treff med første patron                           10 p.

         Treff med andre patron                             5 p.

         2 ganger bom                             minus     5 p

         Treff, men ikke apportert             minus   10 p

________________________________________________

 

2. Vilt. Det samme.

 

Hvordan jegeren forholder seg under jakten (maks 50 poeng).

 

Kjennskap til jaktutøvelsen                             maks 15 p.

Sikkerhet og teknisk viten                              maks 20 p.

Sportsånd                                                     maks 15 p.

 

Hundens arbeid (maks 30poeng).

Bedømmelse av dressur                                 maks 15p.

Kvaliteten av naturlige anlegg                         maks 15 p.

 

                               Totalsum maks 100poeng.

 

Lykke til.

 

Juli 06. Kjell Duedahl.