Historien bak vår nåværende deltakelse i VM

VM_2010_2010-10-14_011VM for stående fuglehunder skulle arrangeres i Danmark i 2005. Mange i Norge ville gjerne delta, men ingen visste hvordan man meldte seg på, hvor mange som kunne delta og ingen kjente til reglementet for VM. Jeg fikk noen telefoner om dette, men visste heller ikke meget.


Så ringte den gang leder i FKF, Robert Kristiansen. Påtrykket på FKF var blitt stort og han spurte meg om jeg kunne se på dette med VM-deltakelse.

På en tur til jaktprøver i Spania i 2003 hadde jeg truffet daværende formann i den Tyske Pointerclub, Luca Bortoli, en italiener som hadde bodd 50 år i Tyskland. Gjennom mine kontakter i Danmark fikk jeg vite at samme Luca Bortoli også var president i den Internasjonale VM-komitee. Jeg kontaktet ham og fikk tilsendt reglementet. Etter å ha studert dette ble jeg klar over at for å delta i VM, måtte Norge være medlem i denne Internasjonale VM-komitee og være reprentertert med en person i denne komiteen. Denne komiteen skulle ha et møte på våren 2005 for å forberede VM i Danmark i oktober 2005.

Jeg fikk tilsagn fra FKF til å reise på det møtet, og ble dermed norsk representant i den internasjonale VM-komitee.

Etter det møtet ble jeg klar over at hvert land kunne stille med et lag engelske hunder, et lag kontinentale,hvert med 4 hunder pluss en reserve og et kvinnelag og et herrelag i grenen St. Hubertus., hvert med to deltakere og en reserve.

Det skulle dømmes etter FCI-reglementet med VM-tillegg, for eksempel vannapport.

Det var meget stor pågang av hunder til VM i Danmark., ca 50 tilammen. Etter en uttakelsesprøve på Krogstad gård i Sverige ble lagene tatt ut.

Anders Due som hadde deltatt i VM flere ganger for Danmark ,ble invitert til Oslo for å fortelle om VM og vise film. Etter hvert fikk vi en oversikt over hva en deltakelse i VM gikk ut på.

Dager før VM skulle det avholdes FCI-prøver og jeg ble invitert til å dømme sammen med utenlandske dommere. En dag med Werner Jost fra Østerrike og en dag med Luca Bortoli fra Tyskland. Jeg sa ja til dette for å bli kjent med reglementet i praksis og med disse dommerne.Og kan takke danskene for det.

Norge satte seg på kartet ved å ta en bronse- medalje for lag i de engelske raser.

Ved neste VM-møte foran VM i Italia i 2006, der dommerne skulle uttaes, ble jeg foreslått av Luca Bortoli, og dømmte for første gang i Italia 2006. Siden er det blitt hvert år fram til 2010 i Slowakia. Samtidig har jeg klar å få med dømming av andre norske dommer i de tre siste VM. Nøkkelen til dømming at man behersker litt språk.

Etter hvert har jeg oversatt alle reglement som anvendes under VM: FCI-reglementet, VM_reglementet for lag og individuelt, og Reglementet for ST. Hubertus, med tillegg om hvordan jeger og hund går fram under denne konkurransen. Dette er en konkurranse som passer godt for Norge den gang vi er jegere. Dette har også gitt en verdensmester for damer, individuelt ved Nina Smidtsrød, 2007 og en verdensmester i lag ved Marte Ottesen og Randi S. Tommelstad.

 

Av Kjell Duedahl