Premiegrader etter FCI-reglementet.

SAM_1470Premier utdeles slik:
Excellent
er premie til den særdeles gode hund, men kan graderes fra 16 til 20 poeng.
Tres Bon
til den svært gode hund med skala fra 11 til 15 poeng.
Bon til den gode hund med skala fra 6 til 10.
O
premie får hunder fra 0 til 5 poeng.
Samlet poengskala fra 0-20.

 

 

Grovt kan man si at Excellent står for en 1.premie, Tres Bon for en 2.premie og Bon for en 3.premie. Alt reglement skrives på fransk, derfor disse betegnelsene Excellent, Tres Bon og Bon som betyr særdeles god, svært god og god.

Poengskalaen gir dommerne anledning til å gradere hundene innenfor premiegradene.

Den beste hunden får den høyeste poengsummen innen hver premiegrad, eller de kan ganske enkelt rangere hundene slik:
Excellent 1.grad, Excellent 2.grad, osv. og likeledes Tres Bon 1.grad ,Tres Bon 2.grad, osv.


Slik ordnes dagens og partiets premieliste når dagen er omme.

 

En premieliste kan se slik ut:

 

  1. (Hudens navn) Excellent, 18 poeng, CAC
  2. Excellent, 17 poeng
  3. Tres Bon, 15 poeng
  4.  Tres Bon, 12 poeng
  5. Tres Bon, 11 poeng
  6. Bon,         7 poeng

 

CAC: hvis hunden er god nok får den CAC, partiets beste hund.
Ved prøver med flere partier med CAC blir det et finaleslipp, kalt Barrage for å dele ut CACIT og reserve CACIT, og reserve CAC.

 

 

I et VM bli det ofte brukt en premieliste med graderinger i stedet for poeng. En Tres Bon 5. grad vil si at den hunden er rangert som nr 5 blant alle med Tres Bon.

 

I et VM gis det VM-poeng til hver premierte hund etter denne skala:

 

CACIT           12 poeng

RCACIT         11 poeng

Cac               10 poeng

Rcac               9 poeng

1.excellent      8 poeng

Excellent fra 2. plass 7 poeng

Tres Bon         4 poeng

Bon                2 poeng

 

Denne skalaen brukes i prøver der det stilles med lag.

 

Kjell Duedahl.