samordningsutvalg

Liste Samordningsutvalg

Liste Samordningsutvalg Oppdatert 14/03-2023

Samordningsutvalg for Fuglehundprøver

Samordningsutvalgenes rolle og mandat vedtatt på FKF RS 2011.

Last ned PDF dokument her

Omorganisering av Samordningsutvalg Sør-Vest

Klubbene var samkjørte på at langtidsplanlegging er vesentlig for at den enkelte arrangør skal oppnå forutsigbarhet i sin planlegging. Deltagerene understreket også viktigheten av at Cacit-prøvene skal holde høy kvalitet. Her ble spesielt nevnt fuglebestand, premieprosent, deltagelse og innkvarteringsforhold for deltagere og dommere. Su presiserte videre at arrangøren på ha orden i sitt bokhold både til FKF og NKK.

Tore Kallekleiv har vært leder i SU Sør Vest i 2 år og og fratrer nå denne posisjonen. Klubbene ønsker en tidsforskjøvet funksjonstid på medlemmene i sitt SU og til dette har FKF ingen innvendinger. Nytt samordningsutvalg Sør Vest ble valgt slik:

  • Helèn Jetmundsen, Vestlandet FHK, leder for 4 år
  • Halvor Ramtoft, Telemark FHK, 3 år
  • Oddmund Sordal, Agder FHK, 2 år