mandat lk

Mandat for FKFs Lavlandskomite

1. Mandat:

Komiteen skal være rådgivende organ for styret i Fuglehundklubbenes Forbund i forhold som omhandler aktiviteter på lavland og spesielt jaktprøver.
Ansvarslinjer:
Komiteen er underlagt FKF og rapporterer til FKF styre.

1. Komiteens formål.

Komiteen skal selv kunne initiere tiltak og sette opp langsiktige perspektiv for aktivitetene med hund på lavland.
Arrangører av fuglehundprøver skal kunne søke bistand og råd fra komiteen.

2. Organisering.

Fire medlemmer av komiteen oppnevnes av styret i FKF (inklusiv styrets representant). Komiteen oppnevnes for en treårsperiode. Komiteen konstituerer seg selv. Komiteen rapporterer til FKF’s styre og andre relevante aktører om komiteens arbeid.
Leder er bindeleddet og har ansvar for kommunikasjon internt og eksternt.

3. Oppgaver.

Ved behov gjennomføre møter med forvaltnings og verne myndighetene.
Ved behov gjennomføre og lede Lavlandskonferanser.
Ved behov utrede forhold som vedrører Lavland.

Styret i FKF

Revidert 28. juli 2019