Dommerutvalg

Dommerutvalgets medlemmer:

Reidar Nilsen, leder   reidar.nilsen@haaland.no   Tlf.: 47 23 85 48
Fredrik A Walby   fredrik.walby@medisin.uio.no   Tlf.: 91 34 51 95
Nils. B. Skaar   nilsbskaar@gmail.com   Tlf.: 97 71 94 95
Sigmund Nyborg,
Styrets representant
  noraforr@online.no   Tlf.: 99 35 48 86

Dommerkonferansen for fuglehunddommere 2011

B_bDommerutvalget i FKF inviterer til dommerkonferanse som i 2011 arrangeres på Gardermoen Hotell i tidsrommet 12. – 13. januar. På årets konferanse tas det opp og diskuteres interessante problemstillinger man møter når man dømmer på våre jaktprøver.

Program kan lastes ned her

Les mer …