Dommerutvalg

Dommerutvalgets medlemmer:

Reidar Nilsen, leder   reidar.nilsen@haaland.no   Tlf.: 47 23 85 48
Fredrik A Walby   fredrik.walby@medisin.uio.no   Tlf.: 91 34 51 95
Nils. B. Skaar   nilsbskaar@gmail.com   Tlf.: 97 71 94 95
Sigmund Nyborg,
Styrets representant
  noraforr@online.no   Tlf.: 99 35 48 86

Instruks for dommerutdanning i FKF

Vedlagt instruks for dommerutdanning i FKF. Denne har mindre endringer slik
at den er tilpasset dagens praksis. Videre er enkelte momenter vedtatt på
dommerkonferanser tatt inn.

Instruks for dommerutdanning i FKF

Dommere NM-Vinter 2015

NM vinter 26-29/3. Andøy. Arr: Harstad og Vestrålen FK.

NM lag:
Arild Skeivik og Per Olai Stømner

NM semifinale:
Lars Ådne Arnesen, Jørn Tore Karlsen, Ronny Sagmo, Stian Henriksen, Christian Slettbakk,
Kenneth Ressem.

Finale:
Per Erling Høvde, Trond Kolstad

 

 

 

 

 

Dommere til høystatusløp i 2014

Buksnes fredag 051-1Her er oversikt over dommerfordeling til årets høystatusløp.

 

Last ned PDF

Nye Dommere

 

Autorisasjonsprøven 2014 ble gjennomført på Hjerkinn/Kongsvold helga 15. – 17. august.
Vel forberedte kandidater gjennomførte krevende dager til sensorenes tilfredsstillelse og Fuglehund-Norge har nå 9 nye dommere. Det var godt med fugl i de fleste av terrengene som ble benyttet under autorisasjonsprøven.
FKF gratulerer de nyutdannede dommerne og takker de lokale dommerutvalgene for vel utført arbeid til vårt felles beste.

Nye dommere etter autorisasjonsprøven 2014

Dag Arne Berget, Muggoppveien 11, 2430 Jordet
Kjell Roger Maliberg, Tranggrudroa, 2270 Flisa                    
Lars Ådne Arnesen, Åbakken, 7870 Grong
Mona Himo Aakervik, Tømmerveien 4, 7804 Namsos            
Josten Myhr, Solberg, 7624 Skogn
Torfinn Lyngroth, Lyngroth, 4820 Froland            
Rune Mikalsen, Mølneringen 24, 9100 Kvaløysletta
Rune Nedrebø, Eikrem, 6422 Molde
Ingun Raastad, Trolldalsvegen 13 A, 2033 Åsgreina


 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik A Walby fra Oslo er blitt nytt medlem i det sentrale dommerutvalget

Fredrik Walby redFredrik Walby ble autorisert dommer i 2005. Han har etter dette dømt mye i alle klasser på høyfjell, lavland og litt skog. Fredrik ble raskt bedt om å bidra i det lokale dommerutvalget i Romerike / Oslo / Akershus og har ledet dette fra 2012.  Han har vært sensor på autorisasjonsprøven flere ganger og instruktør på Kongsvold 1 helt siden den nye utdanningsordningen kom i stand. Han er dessuten opptatt med å heve kvaliteten på utdanningen av nye dommerkandidater. Fredrik har dømt en rekke finaler, samt semifinale NM vinter og NM lag lavland. Han skal dømme finalen NM høyfjell til høsten og gleder seg til dette. I tillegg har han verv i Disipliniærkomiteen i NKK på veiene og sitter i FKF sitt samordningsutvalg for Sør-Øst.

 

Reidar Nilsen har overtatt som leder etter Nils Røv. 


Styret i FKF ønsker lykke til i det sentrale dommerutvalget.