Dommerutvalg

Dommerutvalgets medlemmer:

Reidar Nilsen, leder   reidar.nilsen@haaland.no   Tlf.: 47 23 85 48
Fredrik A Walby   fredrik.walby@medisin.uio.no   Tlf.: 91 34 51 95
Nils. B. Skaar   nilsbskaar@gmail.com   Tlf.: 97 71 94 95
Sigmund Nyborg,
Styrets representant
  noraforr@online.no   Tlf.: 99 35 48 86

Uttak dommere til NM-vinter 2016

NM finale:
Jørn Tore Karlsen
Fredrik Walby

 

NM Semi:
Frank Gunnar Bjørn
Reidar Nilsen

 

Rune Hoholm
Birger Stene

 

Ottar Remmen
Geir Stenmark

 

NM Lag:
Ronny Sagmo
Robert Colbjørnsen

Dommeroppsett NM-vinter 2017

Da er dommeroppsettet for NM-vinter 2017 klar.

Nye autoriserte dommere og kandidater bestått K1.

Da har fuglehund-Norge fått 8 nye dommere etter autorisasjonsprøven på Kongsvoll denne uken. Det er i tillegg 9 kandidater som fikk bestått på Kongsvoll 1. Det vil komme en reportasje i neste nummer av Fuglehunden.
FKF gratulerer.

Nye Dommere

Kandidater bestått K1