Dommerutvalg

Dommerutvalgets medlemmer:

Reidar Nilsen, leder   reidar.nilsen@haaland.no   Tlf.: 47 23 85 48
Fredrik A Walby   fredrik.walby@medisin.uio.no   Tlf.: 91 34 51 95
Nils. B. Skaar   nilsbskaar@gmail.com   Tlf.: 97 71 94 95
Sigmund Nyborg,
Styrets representant
  noraforr@online.no   Tlf.: 99 35 48 86

Nye dommere som har bestått autorisasjonsprøven 2017

Da har fuglehund-Norge fått 6 nye dommere etter autorisasjonsprøven på Kongsvoll. FKF gratulerer.

Navn Adresse e-Post / Tlf
Knut Fredheim Botnlia 39, 9393 Silsand knfredheim@online.no, mobil: 400 29 610
Randi Halvorsen Kallerudvegen 475, 3628 Veggli ranhalvo@online.no, mobil: 934 14 531
Trond Erik Lien Sørbygda, 3539 Flå torderiklien@gmail.com, mobil: 911 71 461
Terje Indset Langmyrveien 10, 7234 Ler terje.indset@gmail.com, mobil: 41518267
Bernt Martin Sandsør Snurruveien 2, 7550 Hommelvik Bernt.sandsor@gmail.com, mobil: 98207754
Roger Størseth Edelgranveien 14 K, 1356 Bekkestua roger@kanda.no, mobil: 91617005

INFORMASJON VEDR PÅMELDINGER AV HUNDER TIL KONGSVOLD1 OG AUTORISASJONSPRØVEN 2017.

INFORMASJON VEDR PÅMELDINGER AV HUNDER TIL KONGSVOLD1 OG AUTORISASJONSPRØVEN 2017.
 
Det vil komme nærmere informasjon til interesserte den 4. juni om prosessen for å melde på til disse arrangementene.
 
FKF Dommerutvalget

Dommeroppsett NM-vinter 2017

Da er dommeroppsettet for NM-vinter 2017 klar.

Nye autoriserte dommere og kandidater bestått K1.

Da har fuglehund-Norge fått 8 nye dommere etter autorisasjonsprøven på Kongsvoll denne uken. Det er i tillegg 9 kandidater som fikk bestått på Kongsvoll 1. Det vil komme en reportasje i neste nummer av Fuglehunden.
FKF gratulerer.

Nye Dommere

Kandidater bestått K1