Tilbakemelding dommere

Tilbakemelding dommere
Som ett ledd i arbeidet med å kvalitetssikre dommernes arbeid er det laget et tilbakemeldingsskjema hvor dommere i partiet kan gi tilbakemelding på dommers prestasjoner. Det gjelder både positive og kritikkverdige forhold i forbindelse med dommergjerningen. Rapporten vil bli behandlet anonymt.

Tilbakemeldingsskjema dommere