Oppsummering fra møte i Klima- og miljødepartementet

FKF publiserer her et notat fra møte med Klima- og miljødepartementet 19. april. Til stede var – foruten KLD's representanter, representanter fra NKK, Høyskolen i Innlandet, FKF og Advokatfirmaet Dehn. Hensikten med å publisere notat er for å holde våre medlemmer oppdatert når det gjelder Lavlandsaken.

Klikk her for å lese møtereferatet.