Dommerkonferansen for fuglehunddommere 2011

B_bDommerutvalget i FKF inviterer til dommerkonferanse som i 2011 arrangeres på Gardermoen Hotell i tidsrommet 12. – 13. januar. På årets konferanse tas det opp og diskuteres interessante problemstillinger man møter når man dømmer på våre jaktprøver.

Program kan lastes ned her