INFORMASJON VEDR PÅMELDINGER AV HUNDER TIL KONGSVOLD1 OG AUTORISASJONSPRØVEN 2017.

INFORMASJON VEDR PÅMELDINGER AV HUNDER TIL KONGSVOLD1 OG AUTORISASJONSPRØVEN 2017.
 
Det vil komme nærmere informasjon til interesserte den 4. juni om prosessen for å melde på til disse arrangementene.
 
FKF Dommerutvalget