Nye autoriserte dommere og kandidater bestått K1.

Da har fuglehund-Norge fått 8 nye dommere etter autorisasjonsprøven på Kongsvoll denne uken. Det er i tillegg 9 kandidater som fikk bestått på Kongsvoll 1. Det vil komme en reportasje i neste nummer av Fuglehunden.
FKF gratulerer.

Nye Dommere

Kandidater bestått K1