Instruks for dommerutdanning i FKF

Vedlagt instruks for dommerutdanning i FKF. Denne har mindre endringer slik
at den er tilpasset dagens praksis. Videre er enkelte momenter vedtatt på
dommerkonferanser tatt inn.

Instruks for dommerutdanning i FKF