Dommerutvalg Apport

Dommerutvalg Apport medlemmer: 

Arild Walter Hansen, Leder   arild.walter@gmail.com   +47 915 46046
Christell Seljesether   christellseljesether@gmail.com   +47 900 41356
Alexander Kristiansen   alexanderkristiansen71@gmail.com    +47 473 94955
Christian Sletbakk
Styrets representant
  christian@kontordesign.no   +47 478 96036