Kvalifiseringskrav NM-arrangement

·

·

Kongsvold_terrengRevidert og vedtatt av styret i FKF 29.1.2009 med fullmakt i jaktprøveregelverkets pkt 3.1.Klasser / VK…FKF kan fastsette ytterligere kvalifiseringskrav til spesielle VK-arrangement.

 

– NM skog: 1 AK eller VK-premiering samt premiering under NM-skog.

– NM høyfjell: 1. VK eller 2. VK med Res.Cacit.

– NM Lavland: 1. AK eller VK- premie.

– NM Vinter: 1. AK eller VK- premie.

 

Kvalifiseringspremiene må være oppnådd inneværende eller 2 foregående år.

 

Ved overtegning innen fristens utløp til NM arrangementer gjelder følgende:

 

Man er kvalifisert for deltagelse i den prøvekategori man har oppnådd nødvendig resultat som kreves for deltagelse (resultatet må være oppnådd før påmeldingsfristen går ut). Med prøvekategori menes her høyfjellsprøver (vinter og høst), lavlandsprøver og skogfuglprøve.

Ved fortsatt overtegning, går de med den eldste premieringen ut først.

Påmeldinger etter fristen utløp registreres i den rekkefølge innbetalingene registreres på arrangørens konto.