Utkast til samarbeidsavtale med NJFF-klubbene og Tromsø Hundeklubb, fg er sendt på høring.

·

·

Saken som ble behandlet på Fuglehundtinget  2014 om medlemsklubber og foreninger med annen organisatorisk tilknytning enn  som selvstendig klubb har Lovkomiteen etter oppdrag fra styret i FKF arbeidet  med. Utkast til samarbeidsavtale og endring av FKFs lover m/kommentarer har alle  medlemsklubbene i FKF fått oversendt på høring med høringsfrist 7/12  2014.

Høringsbrevet        
Utkast til samarbeidsavtale.        
Endring av FKFs lover m/kommentarer ved etablering av  samarbeidsavtale.