God demokratisk prosess på Fuglehundtinget!

·

·

,

Gode innspill og tydelig tale på Fuglehundtinget bekrefter at våre medlemmer har stort engasjement for Fuglehundklubbenes Forbund sitt nåværende og fremtidige arbeid. FKF styret takker for gode og konstruktive tilbakemeldinger rundt aktuelle saker. Sak 3.3 fremmet av Inn-Trøndelag Fuglehundklubb brukte Fuglehundtinget god tid på å debattere. Saken ble stemt over. Valgresultatet ble 155 mot 54 og saken falt. Forslagsstiller oppsummerte den demokratiske prosessen på en ryddig måte og lokal klubb stiller seg lojalt bak Fuglehundtingets vedtak.

«Vi takker for engasjement og gode diskusjoner. Vi ønsker ikke intern splid, men ønsket å høre medlemsklubbneenes syn på saken. Når denne nå foreligger, stiller vi oss lojalt bak Fuglehundtinget»

Andreas Trefjord, leder ITFK