Regler for Norsk Derby

Her er et utsnitt av reglene for Norsk Derby. 

Komplett jaktprøvereglement kan lastes ned her

5. REGLER FOR NORSK DERBY

Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.

5.1. GENERELT.

Vedtatt av NKKs Hovedstyre 25.10.72. Revidert siste gang 2003.

5.2. ARRANGEMENT.

Norsk Derby er et konkurranseløp for stående fuglehunder registrert i NKK eller register anerkjent av NKK. FKF og Derbykomitèen er overlatt den praktiske gjennomføringen av Norsk Derby. Derbykomitèen kunngjør når og hvor Norsk Derby avholdes. Konkurransen avvikles over 2 eller 3 dager avhengig av antall deltakende hunder.

• 1. dag – Kvalifisering • 2. dag – Semifinale (evt. finale) • 3. dag – Finale.

5.3. DELTAKELSE.

Konkurrerende hunder skal ikke være 24 måneder på løpets 1. dag. Ingen hund kan konkurrere mer enn en gang i Norsk Derby. Krav til deltakelse er 1. premie UK.

5.4. PÅMELDING.

Påmeldingsfristen til Norsk derby settes til 1. mai samme år som prøven avholdes. Påmeldingsavgiften fastsettes av FKF.

5.5. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.

Bedømmelsen skjer etter dommernes frie skjønn. Dommeren skal ta overveiende hensyn til hva hundene viser av naturlige jaktlige anlegg som:

• jaktlyst

• søk (aksjon og fart, intensitet og stil, utnyttelse av vind og terreng)

• viltfinnerevne og lokaliseringsevne

• utviklet standinstinkt

• vilje til å reise vilt

• samarbeidsvilje og jaktbarhet (skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd)

Først i annen rekke skal dommerne ta hensyn til uttrykk for dressur. Dommerne kan avbryte prøving av hund som ikke viser tilstrekkelig jaktlige anlegg.

5.6. DOMMERKRITIKKER.

I kritikkene for Norsk Derby skal dommerne begrunne sine avgjørelser slik at kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for hver prøvedag med innstilling til hvilke hunder som går videre til neste dags konkurranse. Finalekritikkene formes som konkurransekritikker heat for heat.

5.7. PREMIERING.

Første dag (Kvalifisering) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND kval. Osv.

Annen dag (Semifinale) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND Semifinale osv.

Finale: Det kan utdeles inntil seks premier Betingelse for premiering er at hunden under finaleomgangen har brakt fugl for skudd, og at det er skutt over den. Det er ikke en betingelse for deltakelse i finaleomgangen at hunden har brakt fugl for skudd under kvalifiseringsprøven eller evt.

12 Norsk Kennel Klubs regler for fuglehundprøver.

semifinale. De to hunder som tildeles 1. og 2. premie skal ha vært prøvet direkte mot hverandre i finaleomgangen innen endelige premiegrader fastsettes. Den øvrige premierekkefølge kan fastsettes ved skjønn. Dommerne kan holde tilbake inntil samtlige premier, i fall ingen hund finnes verdig til premiering i Norsk Derby. De premierte hunder får pengepremier. Dessuten premieres på følgende måte: Den seirende hund tildeles tittelen NORSK DERBYVINNER (årstall) og hundens og eierens navn innføres i Derbyprotokollen. Hundens eier får rett til å oppbevare Derbypokalen og Derbyprotokollen inntil 1. august neste år, da den uoppfordret skal leveres tilbake til NKK. Derbypokalen kan aldri vinnes til eie. Den holdes assurert av NKK. Vinneren får en miniatyr av Derbypokalen til eie. Oppdretteren av Derbyvinneren får minnepremie. De øvrige premierte hunder får spesialpremier.

5.8. DERBYKOMITÈEN.

NKKs Hovedstyre oppnevner etter innstilling fra FKF hvert år en Derbykomitè på tre medlemmer. Komiteen velger selv sin formann. Komitèen trekker opp retningslinjene for Norsk Derby, og kan innstille til forandringer i Derbyreglene. Derbykomitèen fastsetter pengepremienes størrelse. Komitèen fastsetter neste års startkontingent i ulike terminer, og underretter arrangøren om dette i god tid innen påmeldingen skal skje.

5.9. REGLER, FORANDRINGER, DISPENSASJONER.

I den utstrekning intet annet fremgår av ovennevnte Derbyregler skal NKKs vanlig jaktprøveregler for stående fuglehunder gjeldende på det tidspunkt Derbyløpet avvikles, legges til grunn.