NB: PÅMELDINGSFRISTEN TIL NORSK DERBY ER 20. AUGUST 2020

PÅMELDINGSFRISTEN TIL NORSK DERBY ER ENDRET TIL 20. AUGUST 2020.

Situasjonen rundt COVID-19 har endret seg noe, og FKF har derfor søkt NJK om utvidet påmeldingsfrist.
Denne søknaden er blitt innvilget, og påmeldingsfristen er endret fra 1.5.2020 til 20.8.2020.

Klikk her for å melde på Norsk Derby.

Sponsorer for Norsk Derby