Hjerkinn Dressurområde

Hjerkinn Dressurområde

Statskog og Fuglehundklubbenes forbund har inngått leieavtale om dressurområde på Hjerkinn. Området er inngjerdet med flere selvlukkende grinder og skal være åpent hele året. Det er laget driftsinstruks for bruk av området med all nødvendig informasjon. Denne finnes på FKFs nettside under fane: Statskog Kongsvold/Hjerkinn. Det vil bli satt opp en informasjonstavle ved den gamle garasjen ved E6 med all nødvendig informasjon samt at det vil ligge på FKFs hjemmeside.

Vi håper dette kan være til nytte for alle hunder og hundeeiere som er i området. Det er betaling via VIPPS der det er muligheter for å kjøpe dagskort eller årskort.

Til info! Det er satt opp postkasser med loggbøker hvor bruker skriver inn navn og dato.

Klikk her for driftsintruks for Hjerkinn dressuromåde

Klikk her for kart over dressurområdet