Ulovlig trening på Statskog Kongsvold Hjerkinn terrengene

Kongsvold_illDet rapporteres stadig om ulovlig trening på de terrenger FKF leier av Statskog på Dovrefjellplatået. Det er observert enkeltpersoner og grupper. Kontrollen vil nå bli utvidet og de som blir tatt vil bli anmeldt til politiet. Sanksjonene er kraftige bøter og FKF vil også vurdere innrapportering til disiplinærkomiteen i NKK.

FKF har mottatt brev fra Statskog om forholdet. Last ned

Kongsvold Hjerkinn komiteen.