Ny leieavtale for Statskog Kongsvold/Hjerkinn terrengene

Kongsvold_terrengFor tre år siden overtok FKF forvaltningen av Statskog Kongsvold/Hjerkinn terrengene fra Norsk Kennel Klubb. Avtalen vi overtok har en varighet frem til 1. august 2010 og for å kunne gjennomføre dommerutdannelse og jaktprøver neste høst måtte vi få nye formaliteter på plass. En viktig del av dette er å forhandle frem ny leieavtale med grunneieren Statskog og ikke minst søke om nødvendige dispensasjoner fra Dovrefjellrådet som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken. De 8 berørte kommunene i rådet er selvstendig forvaltningsmyndighet for sine respektive landskapsvernområder og biotopvernområder.

 

FKF fikk positivt svar på dispensasjonssøknaden fra Dovrefjellsrådet i begynnelsen av oktober og 10. desember ble vi enig om innholdet i den nye leieavtalen med Statskog. Signering vil skje før årsskiftet og dermed har vi dette på plass.

 

Nytt er at gyldighetsperioden er forandret fra 1. august til 1. januar som er mer hensiktsmessig for våre aktiviteter og vår nye avtale med Statskog gjelder frem til 1 januar 2014.

Partene er også enige om å utarbeide en driftsplan for området og innføre årlige evalueringsmøter etter endt prøvesesong.

I tillegg er det opprettet et samarbeidsråd hvor det nå sitter tre representanter fra Statskog og tre fra FKF.

 

Mere informasjon om dette vil komme under menypunktet Kongsvold/Hjerkinn.