Kongsvold/Hjerkinn komiteen

Kongsvold Hjerkinn komiteen består av følgende personer:

Hjerkinn Dressurområde

Hjerkinn Dressurområde

Statskog og Fuglehundklubbenes forbund har inngått leieavtale om dressurområde på Hjerkinn. Området er inngjerdet med flere selvlukkende grinder og skal være åpent hele året. Det er laget driftsinstruks for bruk av området med all nødvendig informasjon. Denne finnes på FKFs nettside under fane: Statskog Kongsvold/Hjerkinn. Det vil bli satt opp en informasjonstavle ved den gamle garasjen ved E6 med all nødvendig informasjon samt at det vil ligge på FKFs hjemmeside.

Vi håper dette kan være til nytte for alle hunder og hundeeiere som er i området. Det er betaling via VIPPS der det er muligheter for å kjøpe dagskort eller årskort.

Til info! Det er satt opp postkasser med loggbøker hvor bruker skriver inn navn og dato.

Klikk her for driftsintruks for Hjerkinn dressuromåde

Klikk her for kart over dressurområdet

Info arrangører Kongsvold/Hjerkinn

Klikk her for info skriv til arrangører av jaktprøver på Kongsvold/Hjerkinn.

Ny leieavtale for Statskog Kongsvold/Hjerkinn terrengene

Kongsvold_terrengFor tre år siden overtok FKF forvaltningen av Statskog Kongsvold/Hjerkinn terrengene fra Norsk Kennel Klubb. Avtalen vi overtok har en varighet frem til 1. august 2010 og for å kunne gjennomføre dommerutdannelse og jaktprøver neste høst måtte vi få nye formaliteter på plass.

Les mer …

Vilkår for fuglehundprøvene i verneområdene på Dovrefjell

Klikk her for skriv om vilkår for fuglehundprøvene i verneområdene på Dovrefjell.

Fuglehundtrening Kongsvoll – Hjerkinn

Kongsvold1FKF har mottatt mail fra Statsskog vedrørende trening på Kongsvoldterrengene. Styret ber samtlige innrette seg etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder. Dette er det den enkeltes ansvar å skaffe seg informasjon om. På vegne av Statsskog publiseres følgende skriv.

Les mer …

Ulovlig trening på Statskog Kongsvold Hjerkinn terrengene

Kongsvold_illDet rapporteres stadig om ulovlig trening på de terrenger FKF leier av Statskog på Dovrefjellplatået. Det er observert enkeltpersoner og grupper. Kontrollen vil nå bli utvidet og de som blir tatt vil bli anmeldt til politiet. Sanksjonene er kraftige bøter og FKF vil også vurdere innrapportering til disiplinærkomiteen i NKK.

FKF har mottatt brev fra Statskog om forholdet. Last ned

Kongsvold Hjerkinn komiteen.