Jaktprøver

Endringer i Dogweb Arra

Det er gjort endringer i eksisterende Dogweb Arra i påvente av utvikling av nytt jaktprøveprogram.

Kort Veiledning i endringene

Påmelding på jaktprøver

JaktprProsesser ved påmelding, overtegning og trekking

Det å delta på jaktprøver, - både høst og vinter – er det mange fuglehundeiere som bruker tid og penger på. Noen fordi de har fått en god hund og har lyst til å få prøvd den i konkurranse med andre hunder, - andre fordi de er oppdrettere og vil få større oppmerksomhet rundt sine hunder og avl på disse dersom de oppnår gode resultater på jaktprøver.

Les mer …

Refusjon av påmeldingsavgift ved avlysing av jaktprøver

VinterlandskapBakgrunn:

Flere jaktprøver har i vinter blitt avlyst på grunn av spesielle snø- og temperaturforhold. Det har medført at spørsmålet rundt refusjon av påmeldingsavgiften har blitt aktualisert.

Les mer …

Håndbok for jaktprøvekomiteer

Tidligere "Håndbok for prøveledere", nå kalt "Håndbok for jaktprøvekomiteer", er nå oppdatert med mye ny informasjon og hyperkoblinger til viktige dokumenter og reglement. Den vil kun være i elektronisk utgave. Den ligger under menyen til høyre og "skjema til nedlasting". FKF ber arrangører av jaktprøver gjøre seg kjent med håndboken.


FKF ønsker arrangørene lykke til, og vi mottar gjerne tilbakemeldinger på eventuelle forbedringer til håndboken.

Nytt Jaktprøveregelverk fra 2014

MerakerJaktprøveregelverket er nå godkjent og vil gjelde f.o.m. 1.1.2014 til 31.12.2018.

Regelverket inneholder en del endringer, og det er viktig å gjøre seg kjent med hvor endringene er å finne, - både for prøvearrangører og deltakere.
Bl.a. nevnes spesielt: Det er ikke lenger nødvendig å sende veterinærattest ved løpetid, men fylle ut en egenklæring (se under "Skjemaer til nedlasting") som sendes prøvearrangør. Heretter har deltaker selv også ansvaret for å medbringe apportobjekt på jaktprøver (AK hvis ikke apportbevis og VK).

Regler for refusjon av påmeldingsavgift på jaktprøver

Kongsvold1. Regulert gjennom jaktprøveregelverket og dommerhåndboka


1.2. DELTAKELSE 

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgiften (fratrukket 25 % administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis:

 

Les mer …

Ny felles søknadsfrist for jakthundprøver!

nkk_logoNorsk Kennel Klub (NKK) har vedtatt at det skal være en ny felles frist for alle søknader om jakthundprøver gjennom året. Dette innebærer at det ikke lenger er en egen frist for å søke om høst- eller vinterprøver.

Les mer …