Jaktprøver

ES Homer du mas D'eyraud nr. 2 i EM 2018, GQ

Gratulerer til ES Homer du mas D'eyraud og eier Rune Ingebretsen med fører Laurick Maudet som greide andreplass i EM for britiske raser i fuglehundsportens formel 1, Grande Quete som går av stabelen i Frankrike.

VIKTIG MELDING TIL ALLE PRØVEARRANGØRER!

De prøvearrangører som har lagt inn en utvidet påmeldingsfrist på prøven MÅ informere på hjemmesiden deres om følgende:

 «Det er lagt inn en utvidet påmeldingsfrist på prøven.  Denne er ikke tilgjengelig via vanlig terminliste.  For å benytte denne må dere gå inn på «Min side – Påmelding – Påmelding til prøve».

 

Tips: Det kan være lurt å genere partilister før utvidet frist slik at alle etteranmeldinger kommer inn som ikke tildelte hunder da alle påmeldinger havner i samme liste slik programmet er nå. Lettere for prøvearrangør å holde kontroll på de som har etteranmeldt.

Dommeroppsett FKF NM Vinter 2018

Dommeroppsett NM Vinter 2018 dato: 22.05-25.03

  Navn: e-post: Mobil:
NM Vinter Finale Schei, Geir elinkjonnas@hotmail.com 91753887
  Haugen, Jan Terje jte-haug@online.no 97538999
       
NM Vinter Semi 1 Mikalsen, Rune rune@scanfish.no 90532724
  Hansen, Kjell Otto kjell.otto.hansen@sunndals.net 90870042
       
NM Vinter Semi 2 Syversen, Bjørn Tormod btsyversen@gmail.com 45466175
  Hanssen, Mads madshan@online.no 92880276
       
NM Vinter Semi 3 Jørgensen, Karl Ole k-joe@online.no 99391152
  Strøm, Geir Henning geir@stromhansen.no 46778335
       
NM Vinter Lag Bjørn, Andreas abjoer5@online.no 90544179
  Brenden, Robert robert@sognexpressen.no 90962909

 

VIKTIG INFORMASJON OM PÅMELDING TIL JAKTPRØVER

Som kjent for de aller fleste er det nå gitt mulighet til å melde på jaktprøver via «Min side» på www.nkk.no. For å kunne gjøre dette må man ha registrert seg hos NKK med sin epostadresse og sitt medlemsnummer hos NKK.

Det er ikke alle prøvedeltakere som er medlem av en rase- eller distriktsklubb, og disse deltakere vil måtte betale dobbelt startkontingent. Det er eier av hunden som må være medlem av en rase-, distriktsklubb eller NJFF.

...

Prøvedeltakere som er medlem av NJFF, kan melde på og få samme startkontingent som medlemmer av rase- og distriktsklubber under forutsetning av at de har opprettet sin egen profil hos NKK, ved å logge inn på «Min side» og så legge inn sin epostadresse og sitt medlemsnummer hos NJFF.

Arrangørklubber bør være oppmerksomme på – når man manuelt registrerer en deltaker og får opp med rødt «Medlem: Ikke gyldig», betyr dette at vedkommende ikke er medlem av noen rase- eller distriktsklubb og skal da betale dobbelt avgift.

Imidlertid kan prøvedeltakerne altså være medlem av NJFF! Man må i slike tilfeller ta kontakt med vedkommende og informere om dette. Er et annet medlem i familien hovedmedlem i en rase- eller distriktsklubb, kan man melde seg inn som familiemedlem, eller man kan melde seg inn som hovedmedlem eller medlem uten «Fuglehunden».

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

ES Abby norgesmester NM vinter 2018

ES Abby (NJCH Harodalen’s Figo/Tøttadalen’s Dråpe) og Johnny Brattbakk ble Norgesmester NM vinter 2018 med 1 VK m/Cacit på Andøya i helga.
B Raunakkens Cox og Nils B. Skaar ble tildelt 2 VK i NM finalen. Finaledommere var Jan Terje Haugen og Geir Schei. FKF gratulerer de premierte.

Lavlandsprøver - utsetting av fugl

Lavlandsprøver - utsetting av fugl.

Krav om forhåndsgodkjennelse fra Miljødirektoratet

Det kan bare settes ut fugl dersom det etter søknad til Miljødirektoratet (MD) er gitt skriftlig  forhåndstillatelse fra MD.
Miljødirektoratet vil sette krav/vilkår for utsetting av fugl, herunder konkret dato for utsetting.

Vedrørende fristen 
20. juli har Miljødirektoratet i mail opplyst at det ikke lenger er noen bestemt frist for utsetting; «Dette (fristen 20 juli) er ikke lenger riktig, men var regelen før forskrift om fremmede organismer trådte i kraft den 1.1.2016.  Etter gjeldende forskrift om fremmede organismer så kreves det tillatelse fra Miljødirektoratet for å sette ut Fasan og Rapphøns, som begge anses som fremmede organismer. Det er ikke lenger noen bestemt frist for utsetting, men en forsvarlig dato vil bli satt som vilkår i en eventuell tillatelse til utsetting».

FKF/Lavlandskomiteen vil i løpet av våren, i god dialog med Miljødirektoratet, utarbeide klare og gode instrukser og retningslinjer for søknad og grunnlag for tillatelse, herunder risikobegrensende tiltak som ivaretar naturmangfoldet og god dyrevelferd. Det vil også være god kontakt med arrangørklubbene og NJFF.

NM Lavland 2017

NM Lavland gikk av stabelen i helga arrangert av Vestfold Fuglehundklubb og det hele startet med NM lag på torsdag hvor hele 8 fuglehundraser stilte med lag.
Plasseringen NM Lag ble som følger:
1. KV 65 poeng
2. SV 51 poeng
3. IS 48 poeng
4. P 46 poeng
5. ES 42 poeng
6. B 42 poeng
7. GS 30 poeng
PS: Kleiner Münsterländer måtte trekke laget under konkurransen.
 
På søndag gikk finalen hvor NM Lavland individuelt skulle avgjøres.
IS Frøya av Kjerringholm med eier/fører Hans Simensen gikk av med seieren på NM Lavland 2017.
Følgende ble premiert i finalen NM Lavland 2017
1.VK med CACIT: IS Frøya av Kjerringholm, Hans Simensen
2.VK med res.CACIT: ES Hågakollens Gwen, Yngve Kleppang
3.VK: P Høytjønnas Berthe, Ulf Thorstein Jørgensen
4.VK ES Hågakollens Son of Sam, Robert Colbjørnsen
5.VK IS Setpoint Snuppa, Ulrik Myrhaug
6.VK ES Klækkenhavnas Next to Noone, Steen Blach Sørensen
 
FKF gratulerer de premierte.

INFORMASJON VEDR WEBPÅMELDING PÅ JAKTPRØVER

Ved påmeldinger på jaktprøver ved bruk av webpåmelding, vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK eller AK:

UK1, UK2, UK3 eller AK1, AK2 eller AK3.

 

UK1 eller AK1 betyr første dag for start i disse klasser, UK2 eller AK2 betyr andre dagen og UK3 eller AK3 betyr tredje dagen (fredag/lørdag/søndag).

Ikke alle prøver har start for UK eller AK alle dager under sin prøve, – da vil første dag for UK eller AK få betegnelsen UK1/AK1 og den andre dagen UK2 eller AK2.

 

Vi håper at denne forklaringen gjør det mer forståelse når man benytter webpåmelding.

 

Lykke til, – og husk på å melde på innen prøvenes fastsatte frist for å unngå ekstragebyret på kr. 50,- pr. start!