Smittevern

Generelle råd

FKF vil ikke utgi spesielle regler knyttet til jaktprøver og Covid 19, annet enn Regjeringens generelle råd til befolkningen.

Generelle råd til befolkningen

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Følg koronavaksinasjonsprogrammet
  • Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.
  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
  • Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.

Veileder oppdatert

Covid-19 veileder oppdatert. Gjelder fra 01.08.21. Klikk her.

Veileder COVID-19 oppdatert

Veileder oppdatert. Klikk her.

Veileder COVID-19 oppdatert 09.03.21

Veileder oppdatert. Klikk her.

Norske kommuner nå ikke definert under ring systemet

Fra og med kl. 00:00 23. februar er det ikke lenger norske kommuner definert under Ring 1 og 2 systemet.
Det innebærer at dommere og deltagere kan komme fra hele landet i prinsipp. Det finnes imidlertid fortsatt nasjonale regler og anbefalinger.

Lokalt, i din kommune, kan det finnes særskilte regler. FKF har ingen mulighet til å overvåke dette for alle landets kommuner, og den enkelte må derfor selv ta ansvar for å følge med på dette. https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon

Til alle jaktprøveinteresserte. Arrangører, deltagere og dommere

Klikk her for ny og oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver som gjelder inntil videre.

FKF publiserte veileder for gjennomføring av jaktprøver 31 januar.
Vi har siden da fått noen innspill til veilederen og noen spørsmål.
Innspill har i stor grad vært knyttet til begrepsbruk, «røde kommuner», «ring» kommuner osv.
Det viser seg at det i det offentlige nyttes ulike begrep. Veilederen tar sikte på å klargjøre dette.
Det er svært viktig at alle kjenner status på egen kommune, og innretter seg etter dette. Dessverre vil noen ikke kunne delta.

FKF vil i tillegg førstkommende torsdag ca kl 2000 publisere en liste over kommuner hvor det foreløpig ikke kan
arrangeres prøver eller komme dommere eller deltagere fra. Ny liste publiseres hver torsdag inntil videre, eller oftere ved omfattende endringer.
Blir publisert på FB og på FKF hjemmeside. Arrangører bes kopiere liste og legge ut på egne prøvers sider.
FKF ber alle lojalt følge bestemmelser fra myndighetene og i utgitte veileder.

Spm: Kan jeg delta på prøve hvis jeg kommer fra en kommune med forsterkede smitteverntiltak hvis jeg har en negativ Covid 19 test som er nyere enn 48 timer?
Svar: Nei, FKF ønsker ikke å bidra til forflytning av folk ut av denne type kommuner.

Spm: Hvorfor kan jeg ikke delta på prøve når vi har lov å dra på hytta?
Svar: FKF mener det er stor forskjell på å reise med egen familie, i egen bil til egen hytte, ift å reise til en jaktprøve med mange deltagere samlet.

Spm rettes til Knut Fredheim, knfredheim@gmail.com

Mvh Styret i FKF

Informasjon om jaktprøver og Covid 19 situasjonen i Norge

Klikk her for ny og oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver som gjelder inntil videre.

Tiltakene er tilpasset myndighetene og er til dels innskjerpet noe på enkelte områder.
Veileder vil bli tilpasset etter hvert som situasjonen i Norge endres. Forhåpentligvis til det bedre!

Det er viktig at ALLE arrangører vurderer om de kan gjennomføre prøver iht denne veileder. Hvis ikke SKAL prøven avlyses.

• FKF understreker viktigheten av at alle arrangører og deltagere setter seg inn i veilederen.
• FKF vil at veileder publiseres sammen med annonse for prøve.
• FKF understreker viktigheten av kontakt med kommunelege.
• FKF understreker at dommere og deltagere fra 'Ring 1 og 2 (røde kommuner)' IKKE kan delta på prøver i regi av NKK/FKF hvis hjemstedskommune på prøvetidspunkt er 'Rød'.
• FKF understreker viktighet av å følge pålegg ifm oppropene. Erfaring fra høst 2020 viser at det ikke ble ivaretatt tilfredsstillende avstand mellom folk på oppropene.

Det er viktig at alle følger opp tiltakene i veilederen, så langt kjenner vi ikke til at smittespredning kan spores til våre prøver, slik vil vi det skal fortsette.
Ved spørsmål om veileder kontakt Knut Fredheim, knfredheim@gmail.com


Styret FKF