kompensasjon utgifter nm-lag

Til arrangører av NM-lag

Økonomisk kompensasjon fra raseklubbene til arrangør av NM-lag

Arrangører av NM hvor NM-lag er en del av arrangementet har en del ekstrautgifter knyttet til lagkonkurransen. En del av disse utgiftene kan arrangøren få refundert fra deltagerklubbene hvor disse spesifiserte utgiftene fordeles på de deltagende rasene.

Arrangørklubber kan få refundert følgende:

 • Utgifter til dommere. Dersom dommerne benyttes under NM-individuelt fordeles utgiftene
  til reise etter antall dager dommeren har vært benyttet.
 • Utgifter til skyttere. Dersom disse benyttes som skyttere eller dommere under NM-lag
  individuelt fordeles reiseutgifter etter antall dager skyttere har vært benyttet.
 • Påmeldingsavgift per startende hund lik påmeldingsavgift til NM-individuelt.
  Påmeldingsavgiften dekker aktivitetsavgift til NKK og FKF samt arrangørens utgifter.
 • Overnatting og bespisning av deltagere er et deltagerklubbanliggende.
 • Det skal primært benyttes samme NKK-representant som under NM-individuelt. Utgifter til
  NKK-representanten fordeles etter antall dager denne er benyttet.