Aktiviteter på Dovrefjell

Styret i FKF er gjort kjent med at NOAH har innsendt klage til Statsforvalteren Innlandet på « tillatelse og dispensasjon til å gjennomføre hundeprøver» på Dovrefjell i årene 2023-2024.

Klagen har et innhold vi er sterkt uenige i.Vi har foreløpig ikke mottatt noen henvendelse fra Statsforvalteren om vårt syn, men forutsetter vi blir kontaktet. Arbeidet med tilbakemelding er allerede startet, - et arbeide vi vil prioritere på en saklig og faglig måte.

Styret i FKF