Høstprøver 2022 - Antall starter VK første dag

HØSTPRØVER 2022 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG

Dato

Arrangør

Ref.nr.

Antall

HØYFJELL

19.8.-21.8.

NBK

51-22002

34

Do.

NISK Avd. Trøndelag

51-22003

49

Do.

Namdal FK

51-22004

36

Do.

NGK

51-22005

39

20.-21.8.

Midt-Troms FK

51-22006

38

20.-22.8.

NESK

51-22008

36

21.-23.8.

Vestlandets FK

51-22010

39

23.-24.8.

Stjørna JFF

51-22011

35

26.-28.8.

Inn-Trøndelag FK

51-22012

38

26.-28.8.

Hallingdal FK

51-22014

53

Do.

NPK

51-22016

77

27.-29.8.

Tromsø Hundeklubb, Fg.

51-22021

24

02.-04.9.

Rana JFF

51-22025

32

Do.

Nordenfjeldske FK, NM

51-22027

138

Do.

Agder FK

51-22028

38

03.-04.9.

Vest-Finnmark FK

51-22030

23

23.-25.9.

NESK

51-22033

57

30.9.-02.10.

NGK

51-22037

58

01.-02.10.

Vest-Finnmark FK

51-22040

32

15.-16-10.

NVK Trøndelag

51-22044

27

LAVLAND:

30.9.-02.10.

Vestfold FK

53-22004

36

14.-16.10.

Vestfold FK

53-22009

40

21.-23.10.

Namdal FK

53-22010

35

SKOG:

21.-23.10.

NMLK, NM

54-22010

72