Revidert Håndbok for jaktprøvekomiteer

«Håndbok for prøvekomiteer» har nå gjennomgått en omfattende oppjustering i forhold til forrige utgave.  Det har siden sist vært endringer i jaktprøveregelverket, forskrifter vedr. utsetting av fugl på lavlandsprøver, forbedringer i DogWeb Arra m.m.  Det anbefales at den elektroniske utgaven benyttes for å ha den til enhver tid gjeldene utgaven.

 

Dette er et «oppslagsverk» som er et «must» for alle prøvekomiteer!  Her finnes alt man trenger å vite fra A til Å når det gjelder jaktprøver og mer til! FKF anbefaler på det sterkeste at arrangørklubbene sørger for at alle nye medlemmer av prøvekomiteene overrekkes et eksemplar av håndboka før man starter sin «gjerning» i prøvekomiteen!  Da sikrer man seg at vedkommende tilegner seg kunnskaper som er nødvendig for å bidra til en godt gjennomført jaktprøve!

 

«Håndbok for prøvekomiteer»

 

FKF ønsker lykke til!»