Nytt Jaktprøveregelverk fra 2014

MerakerJaktprøveregelverket er nå godkjent og vil gjelde f.o.m. 1.1.2014 til 31.12.2018.

Regelverket inneholder en del endringer, og det er viktig å gjøre seg kjent med hvor endringene er å finne, - både for prøvearrangører og deltakere.
Bl.a. nevnes spesielt: Det er ikke lenger nødvendig å sende veterinærattest ved løpetid, men fylle ut en egenklæring (se under "Skjemaer til nedlasting") som sendes prøvearrangør. Heretter har deltaker selv også ansvaret for å medbringe apportobjekt på jaktprøver (AK hvis ikke apportbevis og VK).