Jaktprøver

Dommere NM Vinter 21.-24.3.2024

Arrangør: Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

NM Lag:
Petter Steen
Ole Ingebrigtsen

Semifinaler:
Roger Størseth
Christell Seljesether
Roland Strige
Kurt Høvik
Øyvind Wilhelmsen
Morten Risstad

Finale:
Stian Henriksen
Hans Einar Enoksen

NM Høyfjell Høst 2023

Finaledommere NM Høyfjell Høst:
Jørn Presterudstuen og Rune Mikalsen.

Norgesmester Høyfjell Høst 2023:
IS Lyngtrollas Si Vesla E/F Ulrik Myrhaug

2. P Borgeflon’s XJ Cava E/F Trygve Jomar Kolstad

Vinterprøver 2023 - Antall VK starter

VINTERPRØVER 2023 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
       
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
18.-19.02. Tiurn Jakt Hoinn g Fiskeklubb JFF 50-23003 32
24.-26.02. Karlsøy JFF 50-23002 35
25.-26.02. Stjørna JFF 50-23007 34
03.-05.03. Agder FK 50-23008 51
03.-05.03. Namdal FK 50-23009 30
04.-05.03. Midt-Troms FK 50-23001 39
10.-12.03. Inn-Trøndelag FK 50-23010 33
10.-12.03. Telemark FK 50-23011 48
11.-13.03. Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa 50-23014 31
17.-20.03. Hallingdal FK 50-23018 45
17.-19.03. Romerike FK 50-23019 30
17.-19.03. Norsk Irsksetterklubb Avd. Trøndelag 50-23020 21
18.-19.03. Nord-Troms FK 50-23023 36
18.-19.03. Norsk Breton Klubb 50-23022 32
24.-26.03. Meråker JFF 50-23027 34
24.-26.03 Harstad & Vesterålen FK - NM vinter 50-23029 155
24.-26.03. Telemark FK 50-23028 38
25.-26.03. Harstad & Vesterålen FK  50-23036 59
31.03.-02.04. Østerdal FK 50-23039 62
31.03.-02.04. Norsk Gordonsetter Klub 50-23037 37
01.-02.04. Ofoten FK 50-23041 30
14.-16.04. Buskerud JFF 50-23043 70
14.-16.04. Nordenfjeldske FK 50-23046 40
14.-16.04. Vest-Finnmark FK 50-23048 53
14.-16.04. Hedmark og Oppland FK 50-23049 38
21.-23.04. Vefsn JFF 50-23055 40
21.-23.04. Norsk Gordonsetter Klub 50-23051 59
22.-23.04. Orkla JFF 50-23052 25
22.-23.04. Vest-Finnmark FK 50-23053 36
28.-30.04. Salten FK 50-23054 79

Høstprøver 2023 - Antall VK starter

HØSTPRØVER 2023 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
HØYFJELL      
       
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
19.-21.8. Norsk Irsksetterklubb Trøndelag 51-23003 47
19.-21.8. Namdal FK 51-23004 51
19.-21.8. Norsk Gordonsetter Klub 51-23006 40
22.-23.8. Stjørna JFF 51-23008 25
25.-27.8. Inn-Trøndelag FK 51-23010 47
25.-27.8. Norsk Engelsksetterklubb 51-23012 36
25.-27.8. Vestlandets FK 51-23013 34
25.-27.8. Rana JFF 51-23015 39
26.-27.8. Midt-Troms FK        NNM 51-23001 40
1.-3.9. Agder FK 51-23020 36
22.-24.9. Norsk Pointerklub     NM 51-23022 115
29.-1.10. Nordenfjeldske FK 51-23026 60
1.-3.9. Hallingdal FK 51-23027 57
1.-3.9. Norsk Irsketterklubb 51-23028 57
1.-3.9. Norsk Breton Klubb 51-23029 39
2.-4.9. Tromsø FK 51-23030 31
2.-3.9. Vefsn JFF 51-23033 22
23.-24.9. Vest-Finnmark FK 51-23039 30
7.-8.10. Harstad og Vesterålen FK 51-23040 30
14.-15.10. Kristiansund og Nordmøre JFF 51-23046 37
       
       
LAVLAND      
       
7.-8.10. Vestfold FK 53-23007 39
20.-22.10. Namdal FK 53-23001 34
       
       
SKOG      
       
27.-29.10. Norsk Irsksetterklubb     NM 54-23001 72

NM Lag Høyfjell Høst 2023

Dommerne NM Lag Høyfjell 2023:
Øystein Dahl og Reidar Nilsen.

I NM lag må vinnende lag ha fuglearbeid. KV Speldraget's J-The Boss imponerte igjen. Han fikk også 1. VK NM lag og vant høyfjellspokalen.

Vinnerlaget til Korthåret Vorsteh:
Speldraget’s J-The Boss NO36304/18. Fører: Rune Fossum.
Grofjällets Tjapp SE32251/2018. Fører: Ole Christian Kjenstad.
Nattmålsheias Super Nova NO40718/18. Fører: Ørjan Alm.

1 KV
2 GS
3 ES
3 IS

NM Lavland 2023 avlyst

Vestfold Fuglehundklubb (VF) er teknisk arrangør av NM-Lavland 2023.

Miljødirektoratet avslo VF sin søknad om utsetting av fasan og rapphøns i prøveterrengene i brev av 8/6-23. Klagen på avslaget ble avslått i brev av 7/7-23. Klagen er rutinemessig videresendt Klima- og Miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Slik omstendighetene er vedr. utsetting av fugl ser VF seg ikke i stand til å gjennomføre arrangementet, og ser seg derfor nødt til å avlyse NM-Lavland 2023.

NM var berammet med Lag NM 05.10.2023, prøve nr. 53-23005 og NM 06-08.10.2023, prøve nr. 53-23006.
Vi vil også fra si oss den tildelte Cacit.

Aktiviteter på Dovrefjell

Styret i FKF er gjort kjent med at NOAH har innsendt klage til Statsforvalteren Innlandet på « tillatelse og dispensasjon til å gjennomføre hundeprøver» på Dovrefjell i årene 2023-2024.

Klagen har et innhold vi er sterkt uenige i.Vi har foreløpig ikke mottatt noen henvendelse fra Statsforvalteren om vårt syn, men forutsetter vi blir kontaktet. Arbeidet med tilbakemelding er allerede startet, - et arbeide vi vil prioritere på en saklig og faglig måte.

Styret i FKF