Tilbakemeldingsskjema SU

·

·

Vi ber alle samordningsutvalg om å fylle ut ALLE typer fuglehundprøver, apportprøver, fullkombinertprøver, høyfjellsprøver, lavlandsprøver og skogsfuglprøver med eller uten CACIT. Dette fylles inn i vedlagt skjema i forbindelse med behandling av terminlisten. Dette gjør det enklere for FKF å kvalitetssikre at alle prøvene er behandlet i samordningsutvalgene.

Tilbakemeldingsskjema SU