Lovkomiteen

Nye vedtekter med kommentarer i FKF – Informasjon fra Lovkomiteen etter høringsrunden

paragraftegnLovkomiteen avsluttet sitt utkast til nye vedtekter m/kommentarer 3/1 2011. Det ble på ny orientert på nettsiden i FKF og Lovkomiteens utkast til nye vedtekter m/kommentarer ble sendt ut på høring til alle medlemsklubbene. Svarfristen ble satt til 6/2 2011.

Les mer …

Behandling i medlemsklubbene – forslag til endring av FKFs lover.

paragraftegnLovkomiteen i FKF har laget en presentasjon der de viktigste hovedtrekkene i forslag til endringer av FKFs lover omtales. Denne presentasjonen (ppt) kan medlemsklubbene bruke som hjelpemiddel når saken skal diskuteres på klubbenes årsmøter og generalforsamlinger.

Presentasjonen lastes ned her
Forslag til endring av FKFs lover datert 10/4 -2012 lastes ned her
Kommentarer til endring av lovene lastes ned her 

Lovkomiteen ønsker å presisere følgende:

Les mer …

Lovkomiteen er ferdig med sitt forslag til nye vedtekter og kommentarer

paragraftegnArbeid med forslag til nye vedtekter for FKF med kommentarer er fullført av Lovkomiteen. Endringer merket med rød skrift er framkommet etter høringssvar fra medlemsklubbene og i tillegg innspill fra NKKs Lovkomite.

Les mer …

Lovkomiteen svarer på spørsmål til lovforslaget

paragraftegnLovkomiteen i FKF ønsker å gi svar på spørsmål fra medlemsklubbene til forslaget om endringer av FKFs lover.

 

Aktuelle spørsmål sendes ellenbd@online.no.

 

Aktuelle spørsmål blir lagt ut her på FKFs nettside sammen med Lovkomiteens svar. På den måten samles en felles informasjonskilde i tiden fram mot FKF RS.

Lovkomiteen er ikke en døgnbemannet help-desk som sitter klar til å gi svar umiddelbart. Klubbene må derfor ta høyde for at det kan ta noe tid, men Lovkomiteen skal prøve å få oppdatert spørsmål / svar-siden jevnlig (i det minste en gang i uken - ligger under "les mer" knappen).

 

Lovkomiteens forslag til endring av lover m/kommentarer kan hentes på nettsiden her sammen med aktuelle presiseringer og informasjonsmateriell.

Les mer …