Lovkomiteen

Lovkomiteens forslag til samarbeidsavtale og lovendringer

Lovkomiteen har nå fullført sin oppgave som
de fikk av styret etter Fuglehundtinget 2014. De har utarbeidet forslag til
samarbeidsavtale og forslag til endringer av FKFs lover m/kommentarer. I
tillegg har de laget en oppsummering av saken og sine vurderinger. Som
forutsatt så har de gjennomført en høring blant alle medlemsklubbene basert
på sitt første utkast som ble sendt ut 5. november med høringsfrist 7.
desember.  Saken skal opp på Fuglehundtinget 2015.


Etablering av samarbeidsavtale og endring av FKFs lover

 

Obligatorisk lovmal for FKFs medlemsklubber

imagesNy lovmal for medlemsklubbene i FKF er sendt ut til alle medlemsklubbene. NKK har også godkjent nye lover for FKF.

 

Les mer …

Utkast til samarbeidsavtale med NJFF-klubbene og Tromsø Hundeklubb, fg er sendt på høring.

Saken som ble behandlet på Fuglehundtinget  2014 om medlemsklubber og foreninger med annen organisatorisk tilknytning enn  som selvstendig klubb har Lovkomiteen etter oppdrag fra styret i FKF arbeidet  med. Utkast til samarbeidsavtale og endring av FKFs lover m/kommentarer har alle  medlemsklubbene i FKF fått oversendt på høring med høringsfrist 7/12  2014.

Les mer …

Utkast til nye vedtekter i FKF sendt på høring

paragraftegnLovkomiteen i FKF har 3/1-11 fullført sitt utkast til nye vedtekter med kommentarer. Saken fra Lovkomiteen er sendt på høring blant alle medlemsklubbene med svarfrist 6/2-11.

Les mer …