Lovkomiteen er ferdig med sitt forslag til nye vedtekter og kommentarer

paragraftegnArbeid med forslag til nye vedtekter for FKF med kommentarer er fullført av Lovkomiteen. Endringer merket med rød skrift er framkommet etter høringssvar fra medlemsklubbene og i tillegg innspill fra NKKs Lovkomite.

I tiden fram mot FKF RS ønsker Lovkomiteen slik det tidligere er informert om, å gjennomføre egne møter med Raseutvalget og representanter fra distriktsklubbene. Det skal også etter planen gjennomføres møte med representanter fra NKK.

Lovkomiteen har fått nødvendig avklaring og bekreftelser på endel overordnede spørsmål er reist overfor Lovkomiteen i NKK og Hovedstyret i NKK i.f.m. nye vedtekter.  

Senest 14/4-11 skal Lovkomiteen formeldt oversende sitt forslag til nye vedtekter m/kommentarer til styret i FKF. Sammen med forslaget som blir identisk med vedleggene i den informasjonen som er sendt medlemsklubbene 7/4-11, vil det medfølge et forslag til plan for gjennomføring og iverksettelse av nye vedtekter. Last ned vedtekter  og kommentarer