Utkast til nye vedtekter i FKF sendt på høring

paragraftegnLovkomiteen i FKF har 3/1-11 fullført sitt utkast til nye vedtekter med kommentarer. Saken fra Lovkomiteen er sendt på høring blant alle medlemsklubbene med svarfrist 6/2-11.

 

Lovkomiteen har sist høst sendt ut 2 orienteringer om sitt arbeid til medlemsklubbene. Planen var at utkast til nye vedtekter med kommentarer skulle være ferdig for å sende ut på høring blant medlemsklubbene i FKF ved årsskifte, noe man har lykkes med. Det er viktig at medlemsklubbene benytter muligheten i tiden fram til høringsfristen 6/2-11, til å gi Lovkomiteen aktuelle innspill, kommentarer m.v.