Lovkomiteens forslag til samarbeidsavtale og lovendringer

Lovkomiteen har nå fullført sin oppgave som
de fikk av styret etter Fuglehundtinget 2014. De har utarbeidet forslag til
samarbeidsavtale og forslag til endringer av FKFs lover m/kommentarer. I
tillegg har de laget en oppsummering av saken og sine vurderinger. Som
forutsatt så har de gjennomført en høring blant alle medlemsklubbene basert
på sitt første utkast som ble sendt ut 5. november med høringsfrist 7.
desember.  Saken skal opp på Fuglehundtinget 2015.


Etablering av samarbeidsavtale og endring av FKFs lover