Utkast til samarbeidsavtale med NJFF-klubbene og Tromsø Hundeklubb, fg er sendt på høring.

Saken som ble behandlet på Fuglehundtinget  2014 om medlemsklubber og foreninger med annen organisatorisk tilknytning enn  som selvstendig klubb har Lovkomiteen etter oppdrag fra styret i FKF arbeidet  med. Utkast til samarbeidsavtale og endring av FKFs lover m/kommentarer har alle  medlemsklubbene i FKF fått oversendt på høring med høringsfrist 7/12  2014.

Høringsbrevet        
Utkast til samarbeidsavtale.        
Endring av FKFs lover m/kommentarer ved etablering av  samarbeidsavtale.