Obligatorisk lovmal for FKFs medlemsklubber

imagesNy lovmal for medlemsklubbene i FKF er sendt ut til alle medlemsklubbene. NKK har også godkjent nye lover for FKF.

 

På FKF RS 2012 ble styret i FKF gitt i oppdrag innen 01.12.2012 å få utarbeidet ny lovmal for sine medlemsklubber som også ivaretar vedtatt lovmal på NKK RS. FKF skulle også på vegne av sine medlemsklubber sørge for å avklare aktuelle endringer i NKKs lovmal innen 31.12.2012.

 

Disse oppdrag er utført og lovmalen er nå ferdig behandlet og ble sendt alle medlemsklubbene som e-post 30.11.2012 til bruk i.f.m. forberedelser og behandling av lovendringer på årsmøte, generalforsamling eller representantskapsmøte.

 

 

Lovmalen er obligatorisk for FKFs medlemsklubber og angir lovtekst og bestemmelser som er et minimum av ny endret lov for klubbene. Klubber kan utvide sine lover ved å tillegge ytterligere bestemmelser utover lovmalens minimumstekst. Ny tekst skal ikke stride mot tekst i lovmalen. Tilleggsbestemmelsene gis ikke ny §, men settes inn som nytt avsnitt i eksisterende §. For eks.: Spesielle og lokale aktiviteter i § 1-2. Om æresmedlemskap (ikke grunnkontingent til NKK) og husstandsmedlemsskap i § 2-1. Under styrets oppgaver i § 4-3 kan det eventuelt tas inn bestemmelse om tildeling av hederstegn og gullmerke og at styret kan komme med forslag om æresmedlemskap til Årsmøte.

 

Klubber kan også vedta strengere eller mer restriktiv lovtekst enn lovmalen på aktuelle punkt.

 

Etter at medlemsklubbene har behandlet og vedtatt ”nye” lover på sine årsmøter, generalforsamlinger eller representantskapsmøter i 2013, skal denne oversendes sammen med årsmøtevedtaket til styret i FKF. Hovedstyret i NKK har forøvrig vedtatt å delegere ansvaret for godkjennelse av lover i FKFs medlemsklubber, til styret i FKF.

 

Hovedstyret i NKK har også godkjent nye lover for FKF som ble vedtatt på FKF RS 09.06. 2012. Nye og gjeldene lover for FKF m/kommentarer er tilgjengelig ved å klikke på følgende linker:

 

Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13.mai 1965

 

Kommentarer til lover for Fuglehundklubbenes Forbund

 

Obligatorisk lovmal for FKFs medlemsklubber