Lovkomiteen svarer på spørsmål til lovforslaget

paragraftegnLovkomiteen i FKF ønsker å gi svar på spørsmål fra medlemsklubbene til forslaget om endringer av FKFs lover.

 

Aktuelle spørsmål sendes ellenbd@online.no.

 

Aktuelle spørsmål blir lagt ut her på FKFs nettside sammen med Lovkomiteens svar. På den måten samles en felles informasjonskilde i tiden fram mot FKF RS.

Lovkomiteen er ikke en døgnbemannet help-desk som sitter klar til å gi svar umiddelbart. Klubbene må derfor ta høyde for at det kan ta noe tid, men Lovkomiteen skal prøve å få oppdatert spørsmål / svar-siden jevnlig (i det minste en gang i uken - ligger under "les mer" knappen).

 

Lovkomiteens forslag til endring av lover m/kommentarer kan hentes på nettsiden her sammen med aktuelle presiseringer og informasjonsmateriell.

 


 

Spørsmål fra Agder FK:
Takk for en god presentasjon – vi kommer til å bruke denne aktivt frem mot årsmøtet.

Det er imidlertid dukket opp et spørsmål relatert til dette. I teorien kan det jo tenkes at en klubb ikke ønsker å ha indirekte medlemskap i NKK (via FKF), selv om dette vedtas. Det er jo ikke mulig med dobbeltmedlemskap, og i så fall vil jo en evt. klubb som ønsker direkte medlemskap måtte melde seg ut av FKF, og direkte inn i NKK.

 

Er dette riktig forstått i en slik situasjon ??

Svar fra Lovkomiteen i FKF:
En medlemsklubb i FKF som etter en vurdering ønsker å melde seg ut av FKF, har selvsagt full anledning til det. En slik avgjørelse er selvsagt en årsmøtesak i klubben. På samme årsmøte må klubben også vedta å søke direkte medlemskap i NKK. Forutsatt at klubben ikke vedtar å endre klubbens lover på tvers av lovmalen i NKK, men fortsatt forplikter seg til å støtte NKKs virksomhet og bestemmelser - så vil klubbens direkte medlemskap i NKK kun være en enkel formalitet, noe som er bekreftet fra NKK.

Nærmere regler for en eventuell oppsigelse av medlemskapet i FKF, går fram av det nye lovforslagets §2-4 pkt. a. Dette blir et tillegg sammenlignet med nåværende vedtekter for FKF der strykning av medlemskap kun kan foretas av FKF RS.
Spørsmål fra nn:
Svar fra Lovkomiteen i FKF:
Lovkomiteen har etter en samlet vurdering kommet fram til at de ønsker å foreta endringer og tillegg på sitt forslag til "Lover for FKF" og "Kommentarer til lover for FKF".

Se link med nye forslag pr. 10/4-12 der endringer og tillegg er innarbeidet. Egen info er sendt alle medlemsklubbene i FKF der endringene er spesielt markert.