Lovkomiteen

Referat dommersamling lavland 2017

Det har med jevne mellomrom vært arrangert dommersamlinger lavland. Lavlandskomiteen arrangerte i år en dommersamling i forbindelse med Fuglehundtinget i Sandefjord. FKF ønsker å takke Brekke Holding AS v/Per-Arnfinn Brekke for økonomisk støtte til konferansen.

Referat dommersamling lavland 2017

VM uttak 2017

VM uttak 2017

Vi håper mange melder sin interesse for å delta i VM og St. Hubertus i Herm, Frankrike i oktober. Frist for påmelding til de respektive avlsråd er 1. juli.

Uttak av Norges representanter arrangeres på Sando Hundesenter i Vestfold  lørdag 12. august.

Kl. 1000         Velkommen til Sando; kaffe og kort info
Kl. 1020         Vannapport
Kl. 1100         Felt
Kl. 13-1400    Estimert avslutning*

*Kandidater til St.Hubertus reiser til lerduebane

Dommere: Bjørn Meijel, Cato Jonassen, Audun Kristiansen

Lykke til!

VM komiteen

Uttalelse fra lovkomiteen i NKK

Fuglehundtinget 2014 vedtok å fortsett arbeidet ned en endring av FKFs lover for å muliggjøre fortsatt FKF-tilknytning for klubber med annen organisatorisk tilknytning til FKF enn via NKK. FKFs lovkomite gjennomførte en høring blant medlemsklubbene og på bakgrunn av denne ble det framlagt et forslag til styret i FKF. Styret oversendte forslaget til lovkomiteen i NKK som kom med følgende vurdering:

Uttalelse fra lovkomiteen i NKK