FKF styret

FKF styrets sammensetning vedtatt på Fuglehundtinget - 2023

STYRET I FKF 2023/2024

Torsten Dehn
Styreleder

Skariasveien 35 D,
0758 Oslo

+47 971 99762

tdehn@nordic-maritime.no 

Tore Paulshus
Nestleder

Sloratoppen 82,
1405 Langhus

+47 907 47572

tpaulshus@deloitte.no

Christian Sletbakk
Styremedlem

Tiurveien 17 D,
9300 Finnsnes

+47 478 96036

christian@kontordesign.no

Camilla Larsen
Styremedlem

Nordre Sprovei 44,
1454 Fagerstrand
 +47 911 46490  cml@vetnett.no

Per Lykke
Styremedlem

Gjøystdalsvegen 729,
3656 Atrå
 +47 483 00564  adv.lykke@gmail.com
Fredrik Engell Sæthereng
Vara
Tinghaugveien 632,
3175 Ramnes
+47 926 13852 fredrikes@engellhundesenter.no

Gisle Sveva
Vara

Skiskogveien 1,
3474 Åros
 +47 464 26640 gisle@skiskogen.no

 Ellen Bakke Dobloug 
 Sekretær

 Fartvegen 270,
 2324 Vang H

+47 625 96744
+47 413 25189

ellenbd@online.no