Vedr. fritt salg av knallvåpen/startrevolvere

FKF har vært i kontakt med politiet angående Politidirektoratets instruks om å stanse omsetning av såkalte knallvåpen, eller som vi kjenner det, de startrevolvere som blir brukt i trening og konkurranse med fuglehunder. Politiet har enda ikke fått instruks fra direktoratet om hvordan dette skal gjennomføres og kontoret for behandling av våpenregistrtering er bare bemannet på tirsdager. Forhandlere FKF har spurt har stanset salg og levering av disse våpnene i påvente av instruks fra politiet om hvordan registrering skal gjennomføres.

FKF vil infomere så snart det foreligger informajon om hvordan registrering av eksisterende våpen skal gjennomføres, Politiet er klare på at ingen reaksjoner vil bli gjort gjeldende før det foreligger en foreskrift, men salg er stoppet med umiddelbar virkning. FKF vil også søke informasjon til sine medlemsklubber om hvordan de skal forholde seg mht våpen som eies av klubbene. I mellomtiden, og som alltid presiseres i NKK/FKF sammenheng, disse våpnene skal behandles som skarpe.

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/02/07/fri-omsetning-av-knallvapen-stanset/

https://www.nrk.no/norge/politiet-stanser-fritt-salg-av-knallvapen-1.14892399