Rapport fra Autorisasjonsprøven

Autorisasjon 2013Autorisasjonsprøven 2013 ble gjennomført på Kongsvold helga 16. – 18. august. Vel forberedte kandidater gjennomførte krevende dager til sensorenes fulle tilfredsstillelse og Fuglehund-Norge har nå 10 nye dommere. Tilgangen på fugl varierte noe og det var godt med fugl på de fleste av de terrengene som ble benyttet under autorisasjonsprøven.
FKF gratulerer de nyutdannede dommerne og takker de lokale dommerutvalgene for vel utført arbeid til vårt felles beste.

 

 

Bildet av sensorer og nye dommere fra autorisasjonsprøven på Kongsvold 2013.

Sittende foran fra venstre : Øystein Johnsen, Henning Staurseth, Thomas Tollefsen, Frank Gunnar Bjørn og Jarle Klemrtsdal. Alle nyutdannede dommere.
Stående fra venstre sensorene Nils Røv, Bjørnar Boneng og Odd Harald Sørbøen. Så nye dommere Jan Erling Sperre, Lars Olav Sagberg, Petter Steen, Morten Risstad og Gisle Sveva. Deretter sensorene Reidar Nilsen , Stein Sorknes, Nils B Skaar, Ole Hagen og Kjell Enberget.

 

Autorisasjonsprøven 2013 ble gjennomført på Kongsvold helga 16. – 18. august. Vel forberedte kandidater gjennomførte krevende dager til sensorenes fulle tilfredsstillelse og Fuglehund-Norge har nå 10 nye dommere. Tilgangen på fugl varierte noe og det var godt med fugl på de fleste av de terrengene som ble benyttet under autorisasjonsprøven.

FKF gratulerer de nyutdannede dommerne og takker de lokale dommerutvalgene for vel utført arbeid til vårt felles beste.