Kjære rypejegere!

Illustrasjon_JaktterrengDessverre er signalene om årets rypebestand ikke oppløftende. Vi ser at en rekke grunneiere og fjellstyrer enten stopper eller begrenser årets rypejakt.


FKFs styre tar sjansen på å ha en mening i denne sammenheng og ber alle om å vise moderasjon under jakten. Vi tror faktisk at man kan ha en fin opplevelse i fjellet uten at sekken fylles opp.


Statsskog og fjellstyrene i og rundt prøveområdene på Dovre har valgt å stoppe jakten i år.

Styret i FKF støtter dette vedtaket og har samtidig stoppet felling i de to gjenstående VK- finalene på Kongsvold/Hjerkinn terrengene høsten 2012.


Ha en god fjelltur!

Styret i FKF