FKF Fuglehundtinget 2013

forsommer-web Width 733Til FKFs medlemsklubber.

 

Her finnes dokumenter til årets Fuglehundting:

  1. Årsberetning FKF.
  2. Revisjonsberetning.
  3. Forslag til regelverksendringer jaktprøver (sak 3.1.)

 

 

 

I henhold til FKFs lover gjelder følgende når det gjelder fullmakter:


§3.2 Møte- og stemmerett:

………. ”Klubbene og representant fra styret i FKF kan møte med fullmakt fra en eller to medlemsklubber.”

Det vil bli utlevert innbundne saksdokumenter til de delegater som møter på Fuglehundtinget.

 

Vel møtt i Tromsø i juni!