Jaktprøver tildelt CACIT høst 2024

·

·

,

NKK har utfordringer med sin terminliste på nett.

Derfor legges her ut alle de prøvene som er tildelt CACIT høsten 2024

Høstprøver tildelt CACIT 2024