FKF formelt tatt opp som forbund i NKK

·

·

NKK logo

Orienterings brev fra NKK som viser at FKF nå er godkjent som forbund med medlemskap i NKK!

Mange års arbeid er derved avsluttet.

Last ned brevet her!